Nederlands English

LIGFIETS versus RACEFIETS

Leo Rogier Verberne9. Tour de France


De high racer is langer dan de racefiets en weegt 2 kg meer (tabel 1). Dat is een nadeel voor de snelheid omdat het de rol- en de hellingweerstand groter maakt (zie het vorige hoofdstuk). Maar een groter nadeel voor de ligfiets (met de huidige stuurconstructie) is het mindere trapvermogen van de berijder. Dat verschil in trapvermogen is nog niet objectief gemeten. In deze berekeningen is aangenomen dat het 1-uurs trapvermogen van een wielrenner op de high racer 20% minder is dan op zijn racefiets. Daar staat tegenover dat bij het rijden op een ligfiets de luchtweerstand kleiner is dankzij een kleiner frontoppervlak. Dat is een groot voordeel voor de high racer. Het totale effect op de snelheid van de ligfiets vergeleken met de racefiets is nog onduidelijk, doordat de UCI al in 1934 de deelname van ligfietsers aan officiële wielerwedstrijden heeft verboden (5). Dat verbod geldt nog steeds. Daardoor is de vraag of een wielrenner op een ligfiets bijv. de Tour de France zou kunnen winnen, nooit beantwoord.

Model
Voor het antwoord op die vraag vergelijken we een professionele racefiets met een high racer in de Tour de France van 2013, de 100e editie van de Tour. Die werd gewonnen door Chris Froome. De ronde bestond uit 7 vlakke etappes (samen 1339 km), 2 individuele tijdritten en een ploegentijdrit (samen 90 km), 5 heuveletappes (866 km) en 6 bergetappes (1108 km). Daarmee was het traject van de Tour in 2013 in totaal 3403 km lang (3). We vergelijken de snelheid van Chris Froome op zijn racefiets in een model van deze Tour met de snelheid die hij bereikt zou hebben op een high racer. Daarbij wordt elke etappe beschouwd als een solo-rit: dus rijden in ploegverband en valpartijen blijven hier buiten beschouwing. Ook lekrijden en de invloed van het weer zijn uitgeschakeld: in deze vergelijking zijn de wegen altijd van glad, droog en schoon asfalt en is het altijd mooi en windstil weer.

De fietsen
De racefiets van Chris Froome (afb. 1) heeft een ‘kaal’ gewicht van 6.8 kg. Hij is voorzien van een vermogens- en snelheidsmeter en van een gevulde bidon. Als rijklaar fietsgewicht wordt hier met 8 kg gerekend (tabel 1). Alles wat wielrenners verder nodig hebben onderweg wordt voor hen in volgauto’s meegenomen. De fietsen hebben tubes i.p.v. bandjes. Dat brengt de rolweerstandscoëfficiënt (Cr) terug van 0.006 (met bandjes) naar 0.005 (tabel 1). In een windtunnel is de fietshouding van Froome geoptimaliseerd en daardoor is zijn frontoppervlak (met handen in de beugels) teruggebracht van 0.4 naar circa 0.35 m² (afb. 3). Zijn luchtweerstandscoëfficiënt (Cd) in de gebruikelijke fietskleding is circa 0.9 (tabel 1).


racefiets van Froome

Afb. 1 De racefiets van Chris Froome, rijklaar gewicht 8 kg (foto Pinarello)


high racer

Afb. 2 High racer, rijklaar gewicht 10 kg (foto M5 Ligfietsen)

De high racer waarmee we vergelijken (afb. 2) is langer dan de racefiets en heeft een kaal gewicht van 9 kg. Met de vermogens- en snelheidsmeter plus een gevulde bidon, weegt de high racer rijklaar 10 kg (tabel 1). De ketting van de ligfiets is bijna driemaal zo lang. Dat vereist geleiding om slingeren te voorkomen en daardoor is de intrinsieke weerstand van de high racer 7% (tegen 5% bij de racefiets). De wielen en tubes bepalen de Cr-waarde en zijn dezelfde als bij de racefiets. Het frontoppervlak (A) van Chris Froome op de ligfiets is 0.2 m². De Cd-waarde (stroomlijn) is op beide fietsen 0.9 (tabel 1).

Tabel 1. Specificaties van de racefiets en de high racer

w
kg
Pb
%
Cr
A
Cd

racefiets

8 5 0.005 0.35 0.9

high racer

107 0.005 0.2 0.9

De berijder
Chris Froome (afb. 3) is de berijder van beide fietsen. Hij is 1.86 m lang en weegt 67.5 kg (4). Met fietskleding, helm, bril, handschoenen, borstband (van de hartslagmeter), ‘oortje’ plus zender/ontvanger en na een stevig ontbijt rekenen we 70 kg als zijn rijklaar gewicht. Zijn trapvermogen gedurende circa een uur schatten we op 450 watt. Maar etappes in de Tour de France duren 4 tot 5 uur. En een 5-uurs trapvermogen van 80% lijkt het maximaal haalbare, zelfs voor een goed getraind kampioen als Chris Froome. Daarom rekenen we hier met een 5-uurs trapvermogen van 0.8 × 450 = 360 watt (tabel 2).

Chris Froome

Afb. 3 Chris Froome, A = ± 0.35 m² (foto The Telegraph)

Vlakke etappes
De gemiddelde lengte van de 7 vlakke etappes is 191.3 km (1339/7). Op de racefiets wordt zijn gemiddelde snelheid in deze etappes met 360 watt aan 5-uurs trapvermogen 41.55 km/uur (11.541 m/s). Van dit trapvermogen (Ppe) gaat 5% verloren aan de intrinsieke weerstand van de fiets:
Pb = 0.05 × 360 = 18.0 watt (tabel 2). Het vermogen om de rolweerstand te overwinnen is: Pr = m × g × Cr × v
Pr = (70 + 8) × 9.81 × 0.005 × 11.541 = 44.2 watt. De luchtweerstand vereist: Pd = 0.5 × ρ × A × Cd × v³
Pd = 0.5 × 1.23 × 0.35 × 0.9 × 11.541³ = 297.8 watt
Opgeteld Ppe = Pb + Pr + Pd = 360 watt (tabel 2).
Bij een gemiddelde snelheid van 41.55 km/uur duurt een etappe van 191.3 km op de racefiets 4.604 uur (191.3/41.55).

Tabel 2. Trapvermogen en snelheid in de vlakke etappes

Ppe
watt
Pb
watt
Pr
watt
Pd
watt
v
km/h
rijtijd
uur

racefiets

360 18.0 44.2 297.8 41.55 4.604

high racer

288 20.2 49.2 218.6 45.16 4.236

verschil (%)

+8.7

In de vlakke etappes is Chris Froome op de high racer 8.7% sneller dan op zijn racefiets

Op de high racer is zijn duurvermogen gedurende circa een uur naar schatting 20% minder dan op de racefiets, dus 0.8 × 450 = 360 watt. Als we 80% van deze waarde beschouwen als zijn 5-uurs trapvermogen op de ligfiets, komen we op 288 watt (tabel 2). Daarmee wordt de gemiddelde snelheid van Chris Froome in de vlakke etappes 45.16 km/uur (12.545 m/s). Van dit 5-uurs trapvermogen gaat 7% verloren aan intrinsieke weerstand:
Pb = 0.07 × 288 = 20.2 watt. Voor rol- en luchtweerstand geldt:
Pr = (70 + 10) × 9.81 × 0.005 × 12.545 = 49.2 watt
Pd = 0.5 × 1.23 × 0.2 × 0.9 × 12.545³ = 218.6 watt
Opgeteld Ppe = Pb + Pr + Pd = 288 watt (tabel 2).
Bij een gemiddelde snelheid van 45.16 km/uur duurt een etappe van 191.3 km op de high racer 4.236 uur (191.3/45.16).

Tijdritten
De Tour van 2013 had 2 individuele tijdritten en 1 ploegentijdrit, samen goed voor 90 km. Maar wielrenners gebruiken daarbij een speciale tijdritfiets en die valt buiten het bestek van deze vergelijking.

Heuveletappes
De 5 heuveletappes hadden een gezamenlijke lengte van 866 km. Dus de gemiddelde lengte van deze etappes was 173.2 km (866/5). In die 5 etappes zaten in totaal 15 beklimmingen van de 4e, 3e en 2e categorie of gemiddeld 3 heuvels per etappe. De 15 heuvels samen waren goed voor 195.5 klimkilometers (2) of 39.1 km per etappe (195.5/5). Voor de heuvels is gerekend met een gemiddelde helling van 4% en een afstand heuvelop per helling van (afgerond) 13 km (39.1/3); ook heuvelaf is per helling gerekend met 13 km. De trajecten tussen de heuvels beschouwen we als vlak. Zo bestaat elke heuveletappe van 173.2 km lengte uit 39 km klimmen (4% helling) en 39 km dalen plus 95.2 km vlak (173.2 - 78).

Heuvelop
Bij het heuvelop rijden op de racefiets wordt gerekend met het 1-uurs trapvermogen van Chris Froome, dus met 450 watt. Omdat een beklimming minder dan een uur duurt en na elke beklimming een afdaling volgt en dat is een periode van relatieve rust voor de renner. Met 450 watt trapvermogen wordt zijn klimsnelheid op de 4% hellingen 31.34 km/uur (8.705 m/s).
Pb = 0.05 × 450 = 22.5 watt
Pr = (70 + 8) × 9.81 × 0.005 × 8.705 = 33.3 watt
Pd = 0.5 × 1.23 × 0.35 × 0.9 × 8.705³ = 127.8 watt. De hellingweerstand vergt: Psl = m × g × % × v
Psl = (70 + 8) × 9.81 × 0.04 × 8.705 = 266.4 watt
Opgeteld Ppe = Pb + Pr + Pd + Psl = 450 watt (tabel 3).
Bij een gemiddelde snelheid van 31.34 km/uur duren de 3 beklimmingen in elke heuveletappe op de racefiets samen 1.244 uur (39/31.34).

Tabel 3. Klimsnelheid op hellingen van 4%

Ppe
watt
Pb
watt
Pr
watt
Pd
watt
Psl
watt
v
km/h
r.time
hours

racefiets

450 22.5 33.3 127.8 266.4 31.34 1.244

high racer

360 25.2 31.1 55.0 248.7 28.52 1.367

verschil (%)

-20.0-9.0

Bij het beklimmen van 4% hellingen is Chris Froome op de high racer 9% langzamer dan op zijn racefiets

Op de high racer is zijn 1-uurs trapvermogen bij het heuvelop rijden (dat elke keer minder dan 1 uur duurt) 360 watt. Daarmee wordt zijn klimsnelheid 28.52 km/uur (7.921 m/s).
Pb = 0.07 × 360 = 25.2 watt
Pr = (70 + 10) × 9.81 × 0.005 × 7.921 = 31.1 watt
Pd = 0.5 × 1.23 × 0.2 × 0.9 × 7.921³ = 55.0 watt
Psl = (70 + 10) × 9.81 × 0.04 × 7.921 = 248.7 watt
Ppe = Pb + Pr + Pd + Psl = 360 watt (tabel 3).
Bij een gemiddelde snelheid van 28.52 km/uur duren de 3 beklimmingen op de high racer samen 1.367 uur (39/28.52).

Heuvelaf
Als je bij het dalen de benen stil houdt, speelt trapvermogen geen rol. De ketting ligt stil en de intrinsieke weerstand blijft beperkt tot de wrijving in de assen die 1% van het aandrijvend vermogen vergt (hoofdstuk Intrinsieke weerstand). De aandrijvende kracht komt uit de hellingweerstand (Psl) die nu niet tegenwerkt maar aandrijft. Als je niet remt, neemt de daalsnelheid toe tot het aandrijvend vermogen in evenwicht komt met de weerstand (de som van intrinsieke weerstand, rol- en luchtweerstand).
In de afdaling op zijn racefiets gaat Chris Froome op de bovenbuis liggen (in de ‘ski-houding’) waardoor zijn frontoppervlak afneemt tot ± 0.3 m². Zijn daalsnelheid wordt dan 45.46 km/uur (12.627 m/s).
Psl = (70 + 8 ) × 9.81 × 0.04 × 12.627 = 386.5 watt
Pb = 0.01× 386.5 = 3.9 watt
Pr = (70 + 8) × 9.81 × 0.005 × 12.627 = 48.3 watt
Pd = 0.5 × 1.23 × 0.3 × 0.9 × 12.627³ = 334.3 watt
Ppe = Pb + Pr + Pd = 386.5 watt (tabel 4).
Bij een gemiddelde daalsnelheid van 45.46 km/uur duurt het afdalen van de 3 hellingen samen 0.858 uur (39/45.46).

Tabel 4. Daalsnelheid op hellingen van 4%

Psl
watt
Pb
watt
Pr
watt
Pd
watt
v
km/h
r.time
hours

racefiets

386.5 3.9 48.3 334.3 45.46 0.858

high racer

491.7 4.9 61.5 425.3 56.38 0.692

verschil (%)

+24.0

Bij het afdalen van 4% hellingen is Chris Froome op de high racer 24% sneller dan op zijn racefiets

Op de high racer is zijn daalsnelheid 56.38 km/uur (15.662 m/s).
Psl = (70 + 10) × 9.81 × 0.04 × 15.662 = 491.7 watt
Pb = 0.01 × 491.7 = 4.9 watt
Pr = (70 + 10) × 9.81 × 0.005 × 15.662 = 61.5 watt
Pd = 0.5 × 1.23 × 0.2 × 0.9 × 15.662³ = 425.3 watt
Psl = Pb + Pr + Pd = 491.7 watt (tabel 4).
Bij een gemiddelde daalsnelheid van 56.38 km/uur duurt het afdalen van de 3 hellingen samen 0.692 uur (39/56.38).

Rijtijd per heuveletappe
Op de racefiets duren de 3 beklimmingen samen 1.244 uur (tabel 3); het dalen duurt 0.858 uur (tabel 4). In de vlakke etappes is zijn snelheid op de racefiets 41.55 km/uur (tabel 2). Met deze snelheid worden de vlakke trajecten tussen de heuvels (samen 95.2 km) afgelegd in 2.291 uur (95.2/41.55). De volledige rijtijd van een heuveletappe wordt dan: 1.244 (klimmen) + 0.858 (dalen) + 2.291 (vlak) = 4.393 uur (tabel 8). Dat betekent een gemiddelde snelheid in de heuveletappes van 39.43 km/uur (173.2/4.393).
Op de high racer duren de beklimmingen samen 1.367 uur (tabel 3); het dalen kost 0.692 uur (tabel 4). De snelheid in de vlakke trajecten tussen de heuvels is 45.16 km/uur (tabel 2) en duren samen 2.108 uur (95.2/45.16). De volledige rijtijd van een heuveletappe wordt daarmee: 1.367 (klimmen) + 0.692 (dalen) + 2.108 (vlak) = 4.167 uur (tabel 8). De gemiddelde snelheid in de heuveletappes op de ligfiets is dan 41.56 km/uur (173.2/4.167).

Per saldo is Chris Froome in de heuveletappes op de high racer gemiddeld 5.4% sneller dan op zijn racefiets (41.56/39.43); bij het klimmen is hij weliswaar 9% langzamer, maar bij het dalen is hij op de ligfiets 24% sneller en in de vlakke trajecten nog eens 8.7%.

Bergetappes
In de Tour de France van 2013 hadden de 6 bergetappes een totale lengte van 1108 km (5). Dat is 184.7 km per etappe. In die 6 etappes zaten 8 bergen van 1e categorie en 7 bergen van de buitencategorie of gemiddeld 2.5 berg per etappe (15/6). Die 15 bergen waren samen goed voor 209.7 klimkilometers (2) of 14 km per berg (209.7/15) en 35 klimkilometers per etappe (2.5×14). Maar het totale aantal daalkilometers was minder dan 209.7 want in 2013 eindigden 4 van de 6 bergetappes op een bergtop. Dus waren er in totaal wel 15 beklimmingen, maar slechts 11 afdalingen. In totaal werd dus 210 km geklommen (15×14) maar slechts 154 km gedaald (11×14) of 25.7 km per etappe (154/6). Daarmee bestaat elke bergetappe van 184.7 km uit 35 km klimmen, 25.7 km dalen en 124 km vlakke tussentrajecten (184.7–60.7). Als gemiddelde berghelling wordt hier gerekend met 8% zowel bergop als bergaf.

Bergop
Op de racefiets bereikt hij bij het beklimmen van de 8% hellingen, met 450 watt aan 1-uurs trapvermogen, een snelheid van 21.74 km/uur (6.040 m/s).
Pb = 0.05 × 450 = 22.5 watt
Pr = (70 + 8) × 9.81 × 0.005 × 6.040 = 23.1 watt
Bij de berekening van het vereiste trapvermogen voor de luchtweerstand gaan we in het hooggebergte uit van 1 kg/m³ als soortelijke massa voor de lucht (ρ = 1), behorend bij een hoogte van 1800 m (1).
Pd = 0.5 × 1.0 × 0.35 × 0.9 × 6.040³ = 34.7 watt
Psl = (70 + 8) × 9.81 × 0.08 × 6.040 = 369.7 watt
Ppe = Pb + Pr + Pd + Psl = 450 (tabel 5).
Bij een gemiddelde snelheid van 21.74 km/uur duren de 35 km klimmen op de racefiets 1.610 uur (35/21.74).

Tabel 5. Klimsnelheid op hellingen van 8%

Ppe
watt
Pb
watt
Pr
watt
Pd
watt
Psl
watt
v
km/h
r.time
hours

racefiets

450 22.5 23.1 34.7 369.7 21.74 1.610

high racer

360 25.2 19.1 10.4 305.4 17.51 1.999

verschil (%)

-20.0-19.5

Bij het beklimmen van 8% hellingen is Chris Froome op de high racer 19.5% langzamer dan op zijn racefiets

Op de high racer is zijn 1-uurs trapvermogen 360 watt en wordt zijn klimsnelheid 17.51 km/uur (4.864 m/s).
Pb = 0.07 × 360 = 25.2 watt
Pr = (70 + 10) × 9.81 × 0.005 × 4.864 = 19.1 watt
Pd = 0.5 × 1.0 × 0.2 × 0.9 × 4.864³ = 10.4 watt
Psl = (70 + 10) × 9.81 × 0.08 × 4.864 = 305.4 watt
Ppe = Pb + Pr + Pd + Psl = 360 watt (tabel 5).
Bij een gemiddelde snelheid van 17.51 km/uur duren de 35 klimkilometers 1.999 uur (35/17.51).

Bergaf
In de 8% afdalingen op zijn racefiets (in ski-houding, A = 0.3 m²) wordt de snelheid (zonder te remmen) 73.83 km/uur (20.508 m/s). Daarbij is het aandrijvend vermogen:
Psl = (70 + 8) × 9.81 × 0.08 × 20.508 = 1255.4 watt
Pb = 0.01 × 1255.4 = 12.6 watt
Pr = (70 + 8) × 9.81 × 0.005 × 20.508 = 78.5 watt
Pd = 0.5 × 1.0 × 0.3 × 0.9 × 20.508³ = 1164.4 watt
Psl = Pb + Pr + Pd = 1255.5 (tabel 6).
Bij een gemiddelde daalsnelheid van 73.83 km/uur duurt het afdalen van 25.7 km op de 8% hellingen 0.348 uur (25.7/73.83).

Tabel 6. Daalsnelheid op hellingen van 8%

Psl
watt
Pb
watt
Pr
watt
Pd
watt
v
km/h
r.time
hours

racefiets

1255.4 12.6 78.5 1164.4 73.83 0.348

high racer

1596.9 16.0 99.8 1481.1 91.57 0.281

verschil (%)

+24.0

Bij het afdalen van 8% hellingen is Chris Froome op de high racer 24% sneller dan op zijn racefiets

Op de high racer wordt zijn snelheid in de afdaling 91.57 km/uur (25.436 m/s) en is het aandrijvend vermogen:
Psl = (70 + 10) × 9.81 × 0.08 × 25.436 = 1597.0 watt.
Pb = 0.01 × 1597.0 = 16.0 watt
Pr = (70 + 10) × 9.81 × 0.005 × 25.436 = 99.8 watt
Pd = 0.5 × 1.0 × 0.2 × 0.9 × 25.436³ = 1481.1 watt
Psl = Pb + Pr + Pd = 1596.9 watt (tabel 6).
Bij een gemiddelde daalsnelheid van 91.57 km/uur duurt het afdalen van 25.7 km op de 8% hellingen 0.281 uur (25.7/91.57).

Rijtijd per bergetappe
Op de racefiets duurt het beklimmen van de 35 km aan 8% hellingen 1.610 uur (tabel 5); het afdalen van 25.7 km aan 8% hellingen duurt 0.348 uur (tabel 6). De snelheid in de 124 km vlakke trajecten tussen de bergen is 41.55 km/uur (tabel 2) en ze worden dus afgelegd in 2.984 uur (124/41.55). De rijtijd van een bergetappe wordt daarmee: 1.610 (klimmen) + 0.348 (dalen) + 2.984 (vlak) = 4.942 uur (tabel 8). Dat betekent een gemiddelde snelheid in de 6 bergetappes van 37.37 km/uur (184.7/4.942).
Op de high racer duren de 35 km klimmen 1.999 uur (tabel 5);. Het afdalen van 25.7 km kost 0.281 uur (tabel 6). In de 124 km vlakke tussentrajecten is de snelheid 45.16 km/uur (tabel 2). Die worden dus afgelegd in 2.746 uur (124/45.16). Zo is de rijtijd van een bergetappe 1.999 (klimmen) + 0.281 (dalen) + 2.746 (vlak) = 5.026 uur (tabel 8). De gemiddelde snelheid in de bergetappes op de ligfiets is daarmee 36.75 km/uur (184.7/5.026).

Per saldo is Chris Froome in de bergetappes op de high racer gemiddeld 1.7% langzamer dan op de racefiets (36.75/37.37). Door de 4 aankomsten op een bergtop ontbreken 4 afdalingen waarin hij op de ligfiets 24% sneller zou zijn geweest.

Samengevat
Het tour-model van deze berekeningen heeft aan vlakke kilometers (zonder de tijdritten): 1339 km in de 7 vlakke etappes, 476 km in de tussentrajecten van de heuveletappes (5×95.2) en 744 km in de bergetappes (6×124). In totaal dus 2559 vlakke kilometers (tabel 7). De 4% beklimmingen in de heuveletappes hebben een gezamenlijke lengte van 195 km (5×39), net als de 4% afdalingen. De 8% beklimmingen zijn in totaal 210 km lang (6×35), de 8% afdalingen samen (afgerond) 154 km (6×25.7). Daarmee is de totale lengte van de model-ronde 3313 km (tabel 7).
Op de high racer is Chris Froome op de vlakke kilometers 8.7% sneller dan op zijn racefiets en hij is 24% sneller in de 4% en 8% afdalingen. Maar bij het beklimmen van de 4% en 8% hellingen is hij op de high racer resp. 9% en 19.5% langzamer (tabel 7).

Tabel 7. Afstand en snelheid

afstand
km
racefiets
km/uur
high racer
km/uur
verschil
%

vlak

2559 41.55 45.16 +8.7

4% klimmen

195 31.34 28.52 -9.0

4% dalen

195 45.46 56.38 +24.0

8% klimmen

210 21.74 17.51 -19.5

8% dalen

154 73.83 91.57 +24.0

Totaal

3313


En de winnaar van de model-tour is …
Over het hele traject van de model-tour is Chris Froome op de high racer 3.202 uur sneller dan op zijn racefiets (83.845-80.643) d.w.z. 3 uur 12 min. en 7 sec. (tabel 8). Zijn gemiddelde snelheid in de model-ronde is daarmee 41.08 km/uur op de high racer (3313/80.643) tegen 39.51 km/uur op zijn racefiets (3313/83.845). Een verschil van 3.8% (41.08/39.51).

Tabel 8. Rijtijden (uur) in de verschillende etappes

racefietshigh racer

vlak

7 × 4.604 = 32.228 7 × 4.236 = 29.652

heuveletappes

5 × 4.393 = 21.965 5 × 4.167 = 20.835

bergetappes

6 × 4.942 = 29.652 6 × 5.026 = 30.156

totale rijtijd

83.845 80.643

verschil

3.202 uur -3.8%

In de model-tour van 2013 is Chris Froome in totaal 3.8% sneller op de high racer

Echte tour en model-tour
In de echte tour (van 3403 km) was de eindtijd van Chris Froome op zijn racefiets 83.944 uur (83h 56' 40") en zijn gemiddelde snelheid 40.54 km/uur (3403/83.944). Daarin zaten 3 tijdritten (samen 90 km) waarvoor hij in totaal 1.693 uur nodig had (3). Als we die tijd van zijn eindtijd aftrekken, dan deed hij over de resterende 3313 km dus 82.251 uur en was zijn gemiddelde snelheid 40.28 km/uur (3313/82.251). Daarmee was hij in de echte tour van 2013 over 3313 km op zijn racefiets 1.9% sneller dan in de model-tour (40.28/39.51). Wat kan daarvoor de verklaring zijn?
In de echte tour reed Chris Froome 3313 km in het peloton. Dat is een groot voordeel t.o.v. de model-tour waarin hij alle 3313 km solo moest afleggen. Dit overtreft alle andere verschillen die er zijn tussen de echte tour en de model-tour.

Wat betekent een verschil van 3.8% voor de einduitslag?
In de echte tour van 2013 won Chris Froome met een eindtijd van 83.944 uur (83h 56' 40"). Svein Tuft was 169e en laatste met een eindtijd van 88.409 uur (3). Een verschil van 4.465 uur (4h 27' 55") . Als Tuft destijds, als enige, op een high racer had gereden en als hij daarmee 3.8% sneller was geweest, dan zou hij 3.360 uur eerder in Parijs zijn aangekomen (0.038 × 88.409). Daarmee zou hij in de einduitslag 32e zijn geworden (3). Als daarentegen alle tour-deelnemers in 2013 op high racers hadden gereden behalve Chris Froome; en als zij daardoor 3.8% sneller hadden gereden, dan was Froome met zijn eindtijd van 83.944 uur pas 112e geworden op 3.120 uur (3h 7' 12") van Nairo Quintana (die als 2e finishte in de echte tour van 2013 achter Chris Froome).

Conclusies
1. In vlakke etappes is een beroepswielrenner zoals Chris Froome op een high racer van 10 kg bijna 9% sneller dan op zijn racefiets van 8 kg (beide rijklare gewichten).
2. Bij het beklimmen van 4% en 8% hellingen is hij op deze ligfiets resp. 9% en 19.5% langzamer dan op zijn racefiets.
3. In de afdaling van 4% en 8% hellingen (zonder te trappen of te remmen) is hij 24% sneller op de high racer.
4. Over het hele traject van de Tour de France in 2013 (met uitzondering van de tijdritten) zou een beroepsrenner 3.8% sneller zijn geweest op een high racer ondanks de 2 kg extra gewicht en ± 20% minder trapvermogen op de ligfiets.
5. Als alle deelnemers aan de Tour de France van 2013 op een high racer hadden gereden, met uitzondering van Chris Froome, dan zou zijn winnende eindtijd op de racefiets hem de 112e plaats hebben gebracht (van de 169) in de eindrangschikking .

Bronnen
1. Wiel van den Broek: Technische artikelen over de fiets: Vermogen en Krachten,  juni 2013.  http://www.velofilie.nl/vermogen.htm
2. Harmen Lustig: De bergen in de tour van 2013, juni 2013.http://www.touretappe.nl/tour-de-france-2013-bergen/bergen-tour-de-france-2013/
3. Wikipedia: 2013 Tour de France. http://en.wikipedia.org/wiki/2013_Tour_de_France
4. Wikipedia: Chris Froome. https://nl.wikipedia.org/wiki/Chris_Froome
5. Wikipedia: Werelduurrecord (wielrennen). https://nl.wikipedia.org/wiki/Werelduurrecord_(wielrennen)

lees verder

© Leo Rogier Verberne
ISBN/EAN: 978-90-825495-2-2
www.racefiets-ligfiets.nl


Lulu ligfiets-versus-racefiets

De luxe hardcover uitgave is hier te bestellen.